Visie

Persoonlijk Leiderschap is weten wie u bent en welk effect u op mensen in uw omgeving heeft. Het is een bewustwording van de eigen opvattingen over leven, werken, leiderschap en uw leidende denkpatronen: "Is het waar?"

Denkpatronen bepalen gedrag, waarnemingen en prioriteiten in leiderschap en besluitvorming. Inzicht in de eigen of andermans overtuigingen helpt uiteindelijk de performance van leiderschap, team en organisatie. "Leg neer wat onbespreekbaar lijkt".

Het is mijn missie en deskundigheid om uit te dagen tot het onderzoeken van vanzelfsprekendheden en andere perspectieven toe te laten.