Profiel

Erica Beneker studeerde Menswetenschappen (VL/VU) en Politicologie/ Social Cultural Sciences aan de VU. En volgde diverse trainingen op het gebied van leiderschap, coaching en communicatie.

Inhoudelijk gespecialiseerd in leiderschap- en talentontwikkeling. Naast leidinggevende functies, beleid en onderzoek loopt coaching als een rode draad door haar loopbaan. Het startpunt van haar professionele inzet. Over (eigen) grenzen heen kijken, mensen en organisaties hierin stimuleren en verbindingen leggen. Dat inspireert haar.

Het (her)inneren van de eigen kracht en deze richtinggevend laten zijn in werk en leven. Een eigen ontwikkeling, die zich de afgelopen jaren verder heeft uitgekristalliseerd. Zo is een stevige basis ontstaan van waaruit zij, als coach, mens en organisatie begeleidt in ‘groei naar persoonlijk meesterschap’.