Training Werken met paradoxen

"Wacht gedisciplineerd op wanorde"

De methode is ontstaan door het werken in de praktijk met organisaties en leidinggevenden die tegenstellingen ervaren in hun ideeën of strategie. Verrassende inzichten in paradoxen en de paradoxale aard van (organisatie)verschijnselen worden afgewisseld met sprekende en actuele praktijkvoorbeelden. U ervaart wat het is om één van beide zijden van een paradox te versterken en om schijnbare tegenstellingen met elkaar te verbinden. Stel dat we denken in paradoxen en daarnaar handelen? Wat is dan de beweging?  Het prikkelt de nieuwsgierigheid, roept verbazing op, laat (glim)lachen en leidt tot reflectie en inzicht. De werkwijze van Erica Beneker kenmerkt zich door een strakke vorm en lichtzinnig van aard: er wordt voortdurend gezocht naar lichtheid en eenheid, maar verwarring ligt steeds op de loer.

De KLIMAAT ESCAPE GAME

Het is zo ver!

De lancering van de Klimaat Escape Game is een feit! In de Klimaat Escape Game ervaren we in spelvorm de obstakels én nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en leiderschap voor uw lokale klimaat transitie. Uw centrale vraag beantwoorden we samen… en - bij voorkeur - op tijd! Zie: De Campagnewinkel en Buro Beneker. of bel: 06-54 236 444. Voor meer informatie en opzet van het programma www.hooggeeerdpubliek.nl

Op de inspiratiedag van het Klimaatverbond Nederland was de ‘première’. De deelnemers ontdekten al spelend welke partnerschappen er gesloten konden worden om een actief klimaatbeleid te realiseren én uit te voeren. Het dynamische spel toonde tegelijkertijd aan dat de energietransitie ook nieuwe kansen biedt, bijvoorbeeld kansen op meer democratisering en nieuwe economieën. Zie: https://www.klimaatverbond.nl/nieuws/terugblik-klimaatverbond-inspiratiedag-partnerschappen-voor-duurzaamheid

Zie ook: https://www.klimaatacademie.nl/workshops/klimaat-escape-game

 


http://www.hooggeeerdpubliek.nl/